Log ind   |  
Daglig Administration Minimer

Frank Pedersen
Statene 18
5970 Ærøskøbing
e-mail: hcgrube@outlook.com
Telefon: 21 47 21 15

Bogholderi
SE Bogføring
v/Sven-Erik Eriksen
e-mail: mail@se-b.dk
Mobil: 30 50 52 02


Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt …
Formand: Frank Møller Pedersen
Statene 18
5970 Ærøskøbing
e-mail: hcgrube@outlook.com
Telefon: 21 47 21 15


Tekniske Problemer Minimer

Er der tekniske problemer med vandleverancen så kontakt

Øens VVS A/S

Johan Röhling
Telefon: 62522490
Mobil:    21637178

Forside Minimer


Hold regelmæssigt øje med vandmåleren

Måleraflæsninger foretages nu elektronisk ved årsskiftet.
Vi anbefaler dog alle andelshavere/forbrugere om meget regelmæssigt selv at aflæse vandmåleren, med henblik på dokumentation i tilfælde af pludseligt opstået lækage og vandspild.
Ønsker man let adgang til aflæsning af vandmåleren, kan man købe et fjernaflæsnings-display.

Herom nærmere ved henvendelse til Øens VVS v/Johan Røhling.


Ærøskøbing Vandværk A.m.b.a. forsyner 995 forbrugere med rent drikkevand. 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 6 boringer. Vandværket udpumper ca. 104.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed 

Drikkevandet leveret af Ærøskøbing Vandværk er hårdt vand, det vil sige ca.16-18 dH.
Hårdhedsgraden er beskrevet på HVL's hjemmeside: http://www.hvl.dk/pr.asp?func=show&pr=38&page=3


Copyright Rambøll Danmark A/S